องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]78
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 [ 23 ธ.ค. 2564 ]107
3 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]117
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]127
5 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]115
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]126
7 ภาพถ่ายดำเนินโครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุมชน [ 30 ก.ย. 2564 ]99
8 สรุปผลการดำเนินงาน [ 30 ก.ย. 2564 ]104
9 จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]134
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกร่วมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน [ 3 ส.ค. 2564 ]139
11 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]133
12 ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]130
13 กำหนดการชำระภาษี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]128
14 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]126
15 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]123
16 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]124
17 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มี.ค. 2564 ]132
18 ลานกีฬาในตำบลท่าแยก ปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]130
19 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]126
20 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]132
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7